Tekniske specifikationer

Vi kvalitetssikrer alle vores nedbrydningsopgaver med en omfattemde dokumentation, der beskriver det udførte arbejde. Vi sørger for at have den nødvendige dokumentation på plads i alle led i arbejdsopgaven – lige fra forecast på affaldsmængden, indhentning af tilladelser fra offentlige myndigheder og advisering af naboerne om, hvornår vi kommer med vores nedbrydningsmateriel. Vi følger alle forskrifter til punkt og prikke gennem hele processen og sender en slutopgørelse over affaldsmængde, affaldstype og det modtageranlæg, hvortil materialerne er bragt (med bl.a. vejsedler). Vi sikrer vores kunder den optimale dokumentation i hele forløbet og tilfører dermed nedbrydningsprojektet en ekstra værdi.