Betonklipning

Med kraftigt specialudstyr neddeler vi med klipning eller hugning betonelementer, fundamenter, betondæk og etageadskillelser i forskellig størrelse efter aftale.

Vores hydrauliske hammer på 3.200 kg sikrer, at vi kan nedbryde selv de kraftigste bygningsfundamenter, herunder vindmøllefundamenter. Med vores professionelle nedbrydningsudstyr kan vi også klippe armeringsjern i mindre stykker.

Alle fragmenter bliver transportet væk i egne lastbiler eller containere og kørt til enten genanvendelse eller deponi.

Kig nærmere

Vores fotograf Ole Bjørn Petersen har fanget vores maskiner i arbejde i nogle pletskud. Klik på billederne ovenfor og se mere.

>