Alle former for nedbrydning

Navnet forpligter. Nedbrydningsfirmaet Hvidberg udfører alle former for nedbrydning i hele dronningeriget – ingen opgave er for stor og ingen opgave er for lille. Vi nedbryder og bortskaffer bygninger, vejanlæg, industrianlæg, siloer, skorstene, stålkonstruktioner og alle mulige andre slags bygningskonstruktioner.

Vores kunder er vidt forskellige – ligesom hver enkelt nedbrydningsopgave. Vi løser en bred vifte af nedbrydningsopgaver for både private boligejere, offentlige myndigheder, boligforeninger og store erhvervsvirksomheder. Forskelligheden er vores styrke og vores store ekspertise fra de mange opgaver bringes naturligvis i spil i de efterfølgende nedbrydningsopgaver.

 

Hvidberg blæremås 

Som specialister i nedbrydning mestrer vi alle typer opgaver – lige fra den omfattende totalnedbrydning, over den selektive og indvendige nedbrydning og til den nænsomme sanering af en historisk bygning. Vi udfører opgaven efter alle kunstens regler med det rette materiel og efter en grundig planlægning, der dokumenteret følger alle miljø- og sikkerhedskrav.

Samtidig er enhver nedbrydningsopgave en miljøopgave. Vi nedbryder, sorterer og bortskaffer alt materialet og faktisk genbruges mere 90 % af nedbrydningsmaterialerne hos os. Rent træ og andre brændbare materialer sendes på forbrændingsanlæg – og under 5 % af nedbrydningsmaterialerne sendes til deponi.