Totalnedbrydning

Vi påtager os alle former for nedbrydningsopgaver. Vi udfører således totalnedbrydning på både kraftværker, industrianlæg, vejbroer, boligblokke, parcelhuse, parkeringskældre og hele fabrikker med tilhørende produktionsanlæg. Vi gennemfører totalnedbrydning uanset de lokale pladsforhold og uanset om vi befinder os over eller under jorden.

Når vi siger totalnedbrydning, mener vi virkelig totalnedbrydning. Vi nedbryder ALLE bygningsdele eller byggeelemeneter, sorterer, knuser og bortskaffer byggeaffaldet og efterlader nedbrydningsarealet fuldstændigt ryddet. Det betyder, at også fundamentet er nedbrudt og at også materialerne herfra sorteres og bortskaffes på forsvarlig vis.

Vores mangeårige ekspertise, omfangsrige vognpark og mange specialværktøjer er din garanti for et særdeles effektivt projektforløb – og med løsningen følger altid en omfattende teknisk dokumentation for det udførte nedbrydningsarbejde.

Hos os er en totalnedbrydning også en miljøvenlig nedbrydning. Byggematerialerne bliver sorteret på stedet, og mere end 90 % af materialerne bliver transporteret til genanvendelse. Ved transporten til deponi sørger vi for, at alle afgifter bliver afregnet.

Nedbrydning af bolig vist i faser

Se reference

Vi har været i gang i en stor boligblok i Holstebro, hvor vi har ryddet alt, fra kælder til kvist, så bygningen kunne genpåstå som ny. Læs mere...

>