FN Verdensmål

Som et led i bæredygtig udvikling, har HvidberG a/s udfærdiget politiker for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og bæredygtighed. De FN's Verdensmål der er valgt for HvidberG er linket sammen med, hvad vi vil med fremtiden. Læs mere om målene herunder.

Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling.

Delmål 4.4: Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsfærdigheder, for ansættelse og anstædige job og iværksætteri, øges væsentligt.

 

Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

Delmål 8.2: Der skal opnåes højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Delmål 8.4: Gradvist forbedre indtil 2030 den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion, og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med 10-årige Ramme for Programmer for Bæredygtig Forbrug- og Produktion, med de udviklede lande i spidsen.

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenede stoffer, er vigtigte målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt.

Delmål 12.1: Gennemføre det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre, alle lande skal tage handling, med de udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingen og mulighederne i udviklingslandene. 

Delmål 12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Læs mere om FN Verdensmål her.

keyboard_arrow_up