Mandskab

12 personer

Arbejdstimer

4.000 timer

Tid

ca. 6 måneder

Maskiner

30-40 tons gravemaskiner, 25 tons gravemaskiner, 2 x 22 m teleskoplift, 17 m teleskoplift og diverse minimaskiner.

Fjernet beton

7.000 tons beton og tegl

Affald

250 tons blandet affald, hvor størstedelen kunne genanvendes, og resten bortskaffes i deponi.

Dansk Butikstjeneste A/S

Totalnedbrydning af politistation og postkontor midt i Holstebro centrum

De sidste 4 år har den gamle politistation og det gamle postkontor i Holstebro stået tomme. Nu er bygningerne blevet købt af REMA Etablering A/S, der har store planer for Nørreport, som området kaldes.

Det begynder med en totalnedrivning af de eksisterende bygninger. Til nedrivningsopgaven er Hvidberg A/S blevet valgt, fordi de har kompetencerne, mandskabet og materiellet til at løse opgaven – til en god pris. Det har krævet en lang indledende planlægningsproces og koordinering for at blive klar til en så stor nedrivningsopgave, der ovenikøbet ligger midt i byen med de udfordringer det giver, at have mennesker så tæt på.

business-deal-handshake-1

Alle kompetencer og maskiner i spil

En opgave af denne størrelse kræver, at alle Hvidbergs kompetencer og maskiner kommer i spil. Foruden nedbrydning sørger Hvidberg nemlig også for knusning, transport, sortering og recycling.

Det betyder, at der bliver gjort brug af hele Hvidbergs vognpark, der blandt andet inkluderer 30-40 tons gravemaskiner, 25 tons gravemaskiner, 2 x 22 m teleskoplift, 17 m teleskoplift og diverse minimaskiner.

Også Hvidbergs nedrivningsrobot er kommet på arbejde med at fjerne hundredvis af fliser, som indeholder et farligt materiale. Robotten sørger for, at nedbrydningen sker præcist og skånsomt – så det farlige materiale kan blive korrekt adskilt og sendt sikkert til specialdeponi.

I alt har 12 medarbejdere fra Hvidberg brugt cirka 4.000 arbejdstimer fordelt på både nedbrydning, rømning, transport, betjening af gravemaskiner, sortering og så videre.

Nedrivning så tæt på byen kræver ekstra sikkerhed og god projektstyring

Det giver lidt sig selv, at sikkerheden altid skal være i top, når der er tale om nedrivning. I dette nedrivningsprojekt er der dog et særligt stort fokus på sikkerhed i og med, at bygningerne ligger så tæt på by og togskinner.

Særligt nedrivningen af taget og spærene på den gamle politistation har krævet god planlægning fra Hvidbergs side. For det første foregår arbejdet i 2. sals højde, og for det andet grænser bygningen lige op til en befærdet vej, hvor der både er gående, cyklister og biler.

Det var for risikabelt at bruge en stor kran, som desuden ville betyde en større afspærring af området. Derfor udtænkte Hvidberg en plan for, hvordan de kunne bygge et plateau af mursten. I stedet for at fjerne og køre de nedtagne mursten væk, blev materialerne brugt aktivt til at komme op i højden. Det betyder, at arbejdet kan foretages mere nøjagtigt og sikkert.

Netop Hvidbergs evne til at håndtere udfordringer og finde løsninger er noget, som bygherrerådgiver Dennis Krøjmand Berg sætter stor pris på.

“Når der har været en udfordring, så er det blevet håndteret godt oppefra og ned. Jeg er blevet præsenteret for udfordringen og været ude og besigtige det. Og så har vi aftalt en løsning for at komme videre. Det har fungeret rigtig godt,” siger han.

"Det har været et gnidningsfrit samarbejde med Hvidberg A/S. Jeg er helt tryg ved Ulrich (projektleder). Vi har en rigtig god kommunikation, og taler ofte sammen. Jeg kan sagtens finde på at bruge dem igen på et andet projekt."

Dennis Krøjmand Berg, bygherre og rådgiver
Dansk Butikstjeneste A/S

Lukning af spor, natarbejde og ændrede procedurer

Hvidberg A/S vidste fra starten af, at jernbanen ville blive en udfordring. Det var en betingelse i udbuddet, at Hvidberg skulle håndtere dialogen med BaneDanmark.

Men det var en særligt krævende opgave, fordi Hvidberg A/S var afhængige af de tidsrum, som Banedanmark gav dem for lukning af spor. Det betød, at Hvidberg måtte tilpasse nedrivningsplanen og ændre deres normale procedurer. Eksempelvis valgte de at rive alt det indvendige i det gamle postkontor ned, så de var helt klar til nedrivningen, når sporet blev spærret i tidsrummet 23-04 i otte dage.

“Normalt arbejder vi selvfølgelig ikke om natten. Men vi må tilpasse os en opgave. Det betød, at vi måtte rive ned om natten og så sortere og køre væk om dagen. Det har også krævet ekstra mandskab i form af vikarer,” fortæller Ulrich B. Hansen, projektleder hos Hvidberg.

For bygherrerådgiver Dennis Krøjmand Berg var det altafgørende, at det nedrivningsfirma, de valgte, havde kompetencerne til udfordringen med Banedanmark.

“Jeg er glad for den måde, Hvidberg A/S har håndteret dialogen med Banedanmark på. Det har været lidt af en udfordring.”

Dennis Krøjmand Berg, bygherre og rådgiver
Dansk Butikstjeneste A/S

Bortkørsel af 7.000 tons beton og sortering af 250 tons blandet affald

Inden Hvidberg A/S gik i gang med nedrivningen, havde et eksternt bureau foretaget en miljøscreening, der bestod af intet mindre end 300 rapporter. De viste flere forskellige miljøforbehold, som Hvidberg A/S skulle være opmærksomme på. Blandt andet asbest i fliser og farlig maling på betongulv, som skulle fjernes nænsomt, inden totalrenoveringen for alvor kunne gå i gang.

Der er derfor blevet sandblæst cirka 7.500 m2 overflader for maling på beton og tegl, så malingen kunne bortskaffes til deponi og beton og tegl kan anvendes som rent opfyldningsmateriale. I alt er mere end 7.000 tons beton og tegl blevet kørt til Hvidbergs nye modtageplads i Struer.

Sortering og recycling af byggematerialer er en naturlig del af nedrivningsarbejdet for Hvidberg A/S. Alle materialer bliver adskilt, opdelt og sorteret. Blandt andet er al tagpap sendt til recycling i Herning, mens flere andre materialer kan genanvendes direkte fra Hvidberg A/S’ egen modtageplads i Struer.

Mere end 250 tons blandt affald er blevet kørt væk og sorteret, hvoraf størstedelen kan genanvendes og resten bortskaffes i deponi.

Skal vi også hjælpe dig med din nedbrydningsopgave?

Så skriv til os her, eller ring til os på 96 84 00 84 for et uforpligtende tilbud.

Vi passer godt på din data og deler den ikke - læs mere om hvordan HvidberG a/s behandler persondata

keyboard_arrow_up