Mandskab

12 personer

Arbejdstimer

4.000 timer

Tid

ca. 6 måneder

Maskiner

30-40 tons gravemaskiner, 25 tons gravemaskiner, 2 x 22 m teleskoplift, 17 m teleskoplift og diverse minimaskiner.

Fjernet beton

7.000 tons beton og tegl

Affald

250 tons blandet affald, hvor størstedelen kunne genanvendes, og resten bortskaffes i deponi.

Dansk Butikstjeneste A/S

Totalnedbrydning af politistation og postkontor midt i Holstebro centrum

De sidste 4 år har den gamle politistation og det gamle postkontor i Holstebro stået tomme. Nu er bygningerne blevet købt af REMA Etablering A/S, der har store planer for Nørreport, som området kaldes.

Det begynder med en totalnedrivning af de eksisterende bygninger, så der kan gøres plads til en REMA 1000, et lejlighedskompleks ovenpå og et grønt byrum, der forbinder gågaden med busterminalen og banegården. Til det har REMA Etablering A/S hyret bygherre og rådgiver Dennis Krøjmand Berg fra arkitektfirmaet Dansk Butikstjeneste A/S, der har speciale i udvikling af dagligvarebutikker.

business-deal-handshake-1

Stor fokus på sikkerhed

Det giver lidt sig selv, at sikkerheden altid skal være i top, når der er tale om nedrivning. I dette tilfælde har der været et særligt stort fokus på sikkerhed i og med, at bygningerne ligger så tæt på by og togskinner.

Faktisk går flere mennesker dagligt gennem en passage bestående af opsat hegn midt i mellem politistationen og postkontoret. Passagen er nødvendig for, at folk kan gå mellem byen, busterminalen og banegården. En passage, som Hvidberg A/S skal krydse, hver gang maskiner skal fra det ene område til det andet – med yderste forsigtighed selvfølgelig.

Plan a og plan b

I et specielt nedrivningsprojekt som dette er det nødvendigt med en plan a og en plan b, fordi mange situationer er uvante.

En af de situationer er, når taget og spærene skal fjernes fra den gamle politistation. For det første foregår arbejdet i 2. sals højde, og for det andet grænser bygningen lige op til en befærdet vej, hvor der både er gående, cyklister og biler. Derfor kom Hvidberg A/S på den idé at bygge et plateau af mursten. I stedet for at fjerne og køre de nedtagne mursten væk, bruges materialerne aktivt til at komme op i højden. Hvis ikke den plan lykkes, må plan b i brug: en stor kran. Den er dog langt sværere at lave nøjagtigt arbejde med. Det vil derfor betyde en større afspærring af området.

Netop Hvidbergs evne til at håndtere udfordringer og finde løsninger er noget, som bygherre og rådgiver Dennis Krøjmand Berg sætter stor pris på: “Når der har været en udfordring, så er det blevet håndteret godt oppefra og ned. Jeg er blevet præsenteret for udfordringen og været ude og besigtige det. Og så har vi aftalt en pris for at komme videre. Det har fungeret rigtig godt,” siger han.

"Det har været et gnidningsfrit samarbejde med Hvidberg A/S. Jeg er helt tryg ved Ulrich (projektleder). Vi har en rigtig god kommunikation, og taler ofte sammen. Jeg kan sagtens finde på at bruge dem igen på et andet projekt."

Dennis Krøjmand Berg, bygherre og rådgiver
Dansk Butikstjeneste A/S

Lukning af spor

Hvidberg A/S vidste fra starten af, at jernbanen ville blive en udfordring. Det var en betingelse i det udbud, som de accepterede. Men det har vist sig at være en lidt større udfordring end først antaget, da Hvidberg A/S var afhængige af de tidsrum, som Banedanmark gav dem for lukning af spor. Det betød en stram tidsplan til at gøre klar til nedrivningen af det gamle postkontor, og at Hvidberg A/S måtte arbejde om natten, da sporspærringen var kl. 23-04.

“Det er unormalt at skulle arbejde om natten. Det har vi ikke prøvet før. Men vi må tilpasse os en opgave. Det betød, at vi måtte rive ned om natten og så sortere og køre væk om dagen. Det har også krævet ekstra mandskab i form af vikarer,” fortæller Ulrich B. Hansen, projektleder på nedrivningen.

For bygherre og rådgiver Dennis Krøjmand Berg var det altafgørende, at det nedrivningsfirma, de valgte, havde kompetencerne til udfordringen med Banedanmark.

“Jeg er glad for den måde, Hvidberg A/S har håndteret dialogen med Banedanmark på. Det har været lidt af en udfordring.”

Dennis Krøjmand Berg, bygherre og rådgiver
Dansk Butikstjeneste A/S

300 miljørapporter og 15 tons kabler

Inden Hvidberg A/S gik i gang med nedrivningen, havde et eksternt bureau foretaget en miljøscreening, der bestod af intet mindre end 300 rapporter. De viste flere forskellige miljøforbehold, som Hvidberg A/S skulle være opmærksomme på. Blandt andet asbest i fliser og farlig maling på betongulv, som skulle fjernes nænsomt, inden totalrenoveringen for alvor kunne gå i gang.

“De folk, de har på pladsen, har den rigtige indstilling til tingene. Både i forhold til sikkerhed og fremdrift. Og de er utroligt fleksible at arbejde med,” fortæller han.

Sortering og recycling af byggematerialer er yderst vigtigt for Hvidberg A/S. Alle materialer bliver derfor adskilt, opdelt og sorteret. Blandt andet er al tagpap sendt til recycling i Herning, mens flere andre materialer kan genanvendes direkte fra Hvidberg A/S’ egen modtageplads i Struer.

Desuden er intet mindre end 15 tons kabler fra et serverrum i den gamle politistation sendt til genvinding.

Skal vi også hjælpe dig med din nedbrydningsopgave?

Så skriv til os her, eller ring til os på 96 84 00 84 for et uforpligtende tilbud.

Vi passer godt på din data og deler den ikke - læs mere om hvordan HvidberG a/s behandler persondata

keyboard_arrow_up